#เมืองพ่อขุนร่วมกับ สภากาชาดไทยจัดตั้ง ครัวพระราชทาน

ที่ศาลากลางจังหวัดเชียงราย นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีมอบอาหารกล่องพร้อมน้ำดื่มพระราชทานที่บริเวณสนามหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเกล้าเจ้าอยู่หัวฯรัชกาลที่ 5 หน้าศาลากลางจังหวัดเชียงราย

โดยมี นางดวงจิตต์ ปรัชญ์สกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย นางวัลภา สุขศิริมัช รักษาการในต่ำแหน่ง หัวหน้าพยาบาล สำนักงานบรรเทาทุกข์สภากาชาดไทย พร้อมด้วยคณะกรรมการ เหล่ากาชาด ผู้แทนผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 37 ผู้แทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย หัวหน้าส่วนราชการ พร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมในพิธี และมีประชาชนมาเข้ารับมอบอาหารกล่องพร้อมน้ำดื่มพระราชทานเป็นจำนวนมาก
วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน

Related posts