#ตำรวจเมืองเจ้าแม่ ร่วมโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า

ที่ บริการศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หริภุญชัย ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการ จังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า

โดยมี พลตำรวจตรี นฤชิต เนียวสกุล ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย พันตำรวจเอก ดรณภพ ศิริชัย ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรนิคมอุตสาหกรรม พันตำรวจโท หญิง อุทุมพร ปัญจรัตน์ รองผู้กำกับฯ นำข้าราชการเจ้าหน้าตำรวจในสังกัด เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ได้ผ่านไปด้วยความเรียบร้อยจากความร่วมมือของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย
วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน

Related posts