#รองแม่ทัพภาคที่ 3 ลงพื้นที่สังเกตการณ์ การเลือกทหารกองเกิน

พลตรี จิรเดช กมลเพ็ชร รองแม่ทัพภาคที่ 3 ได้ลงพื้นที่สังเกตการณ์การตรวจคัดเลือกทหารกองเกินเพื่อเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2563 ณ ที่ว่าการอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้เข้ารับการตรวจเลือกจำนวน 15,607 นาย มีจำนวนทหารที่ต้องการในพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำพูน และจังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 2,719 นาน ในพื้นที่อำเภอหางดง มีผู้สมัครใจเข้ารับราชการ จำนวน 30นาย มีผู้จับฉลาก จำนวน 32 นาย รองแม่ทัพฯกล่าวว่า กองทัพภาคที่ 3 กำหนดทำการตรวจเลือกทหารกองเกินฯในพื้นที่รับผิดชอบทั้ง 17 จังหวัด 196 อำเภอ ระหว่างวันที่ 23 กรกฏาคม ถึงวันที่ 5 สิงหาคม 2563 มีทหารกองเกินเข้าประจำการของกองทักภาคที่ 3ในปีนี้ จำนวน 14,965 นาย ทั้งนี้ทางแม่ทัพภาคที่ 3 ได้กำหนดให้มีการตรวจเยี่ยมเพื่ออำนวยการควบคุม กำกับดูแลและรับทราบปัญหาการดำเนินการตรวจเลือกฯให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยในทุกพื้นที่

วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน

Related posts