#เทศบาลหนองจ๊อม จัดอบรมขยายผล ให้กับชุดจิตอาสา

ที่ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลหนองจ๊อม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ นายธีรนนท์ กันทวงค์ ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการอบรมขยายผลหัวข้อ สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย ให้กับชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองท้องถิ่นพื้นที่อำเภอสันทราย โดยคณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จิตอา สา 904 หลัก สูตรพื้นฐาน รุ่นที่ 1/62 กลุ่ม 9

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เกรียงไกร ธารพรศรี ,รอยตำรวจตรี พิชญนันท์ อนันชัย พร้อมด้วยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิอีกหลายท่าน โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจากเทศบาลตำบล
หนองจ๊อมและเทศบาลตำบลสันทรายหลวง รวมทั้งองค์การบริหารส่วนตำบลจำนวน 100 คน การอบรมในแต่ละครั้งที่ผ่านมา ได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ในจังหวัดเชียงใหม่เป็นอย่างดีโดยมีนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และ นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการเป็นหลัก โดยผู้เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจในเรื่องต่างๆมากมาย พร้อมที่จะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันตลอดจนช่วยเหลือสังคมได้

วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน

Related posts