#จังหวัดเชียงใหม่จัดพิธี พระราชทานเครื่องราช แก่นายมารีโอ ไวลด์

ที่ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้อัญเชิญเครื่องราชอิสริยาภรณ์ วางต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ นายมารีโอ ไวลด์ ชาวออสเตรีเลีย ที่ได้ร่วมปฏิบัติภารกิจค้นหาผู้สูญหายในวนอุทยานถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

ระหว่างวันที่ 23 มิถุนายน ถึง 11 กรกฏาคม 2561 อย่างทุ่มเท ซึ่งนายมารีโอ ไวลด์ มีประสบการณ์ด้านการปีนหน้าผาและการผจญภัยในถ้า รวมทั้งการเป็นครูฝึกสอนในสมาคมกู้ภัยนานาชาติ สำ หรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ เป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราชการที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้สร้างขึ้นเมือง วันที่ 22 กรกฏาคม 2534 เพื่อพระราชทานแก่ผู้กระทำความดีความชอบอันเป็นประโยชน์แก่ประเทศ ศาสนา และประชาชน เป็นการเฉพาะ โดยพระองค์ทรงเป็นองค์ประธานแห่งเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และทรงซึ่งพระราชอำนาจที่จะพระราชทานและเรียกคืนเครื่องราชฯนี้ได้

วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน

Related posts