#พ่อเมืองพ่อขุน เปิดซุ้มประตูเมือง เฉลิมพระเกียรติ

นายประจญ ปรัชญสกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดซุ้มประตูเมือง ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ครบ 1 รอบ พร้อมเปิดกิจกรรมสานพลังจิตอาสา พัฒนาภูมิทัศน์ท้องถิ่นไทย ณ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 ถนนพหลโยธิน ขาขึ้นและขาล่อง ใกล้สวนรุกขชาติโป่งสลี หลักกิโลเมตรที่ 928+877 หมู่ที่ 3 บ้านโป่งสลี หมู่ที่ 3 ตำบลสันทราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

โดยมีว่าที่ ร้อยตรี ณ รงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการฯและนายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ ปลัดจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งจิตอาสาพระราชทาน 904 และประชาชนเข้าร่วมพิธีด้วยความจงรักภักดีอย่างพร้อมเพรียง
วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน

Related posts