#ตำรวจป่าซางร่วมกับ ฝ่ายปกครองบุกทะลาย แหล่งเพาะพันธ์ยุง

พันตำรวจเอก วิชา กันทาสุข ผู้กำกับการตำรวจภูธรอำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน พร้อมด้วย พันตำรวจโท โกศัย เทพวงษ์ รองผู้กำกับฯ ได้สั่งการให้ พันตำรวจโท ภิญโญ พาคำ สารวัตรอำ นวยการ นำข้าราชการตำรวจจิตอาสา จำนวน 30 นาย

ร่วมกับฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. ในเขตพื้นที่ ตำบลป่าซาง จังหวัดลำพูน รวม 150 คน ร่วมกิจกรรมกำจัดยุงและแหล่งเพาะพันธ์ยุง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก,โรคชิกุนคุนยา ณ วัดป่าซางงาม และหมู่บ้านในเขตตำบลป่าซาง จังหวัดลำพูน นับเป็นการบุกทะลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงครั้งยิ่งใหญ่
วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน

Related posts