รมว.‘สุชาติ’ห่วง 47 ลูกเรือไทยกลับจากฟิลิปปินส์จากพิษโควิด-19 กำชับ ช่วยเหลือสิทธิจากกองทุนฯ ตามขั้นตอน

รมว.‘สุชาติ’ห่วง 47 ลูกเรือไทยกลับจากฟิลิปปินส์จากพิษโควิด-19 กำชับ ช่วยเหลือสิทธิจากกองทุนฯ ตามขั้นตอน

 

รมว.แรงงาน ห่วงใยแรงงานไทยที่เดินทางกลับจากฟิลิปปินส์ ทั้ง 47 รายเนื่องจากได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ซึ่งลูกเรือทั้งหมดจะต้องเข้ารับการกักตัว ณ สถานที่เฝ้าระวังที่รัฐจัดให้ เป็นเวลา 14 วัน เพื่อเฝ้าระวังระยะการฟักตัวของโควิด-19 กำชับ ให้กรมการจัดหางานตรวจสอบสถานะความเป็นสมาชิกกองทุนคนหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศ เพื่อให้ความช่วยเหลือตามขั้นตอน ย้ำ ไปทำงานต่างประเทศให้สมัครเป็นสมาชิกกองทุน จะได้รับสิทธิประโยชน์ ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนเมื่อประสบเหตุที่ไม่อาจคาดการณ์ได้

วันที่ 15 สิงหาคม 2563 เวลา 12.30 น. นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน เดินทางไปสนามบินสุวรรณภูมิเพื่อรับแรงงานไทยที่เดินทางกลับจากประเทศฟิลิปปินส์ เนื่องจากประสบปัญหาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 สำหรับแรงงานไทยที่เดินทางกลับจากประเทศฟิลิปปินส์กลุ่มนี้ได้ไปทำงานเป็นลูกเรือสำราญ จำนวน 47 ราย สาเหตุที่ได้เดินทางกลับมายังประเทศไทยเนื่องจากได้รับผลกระทบจากภัยโควิด-19

นางเธียรรัตน์ กล่าวว่า กระทรวงแรงงาน ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด – 19 (ศบค.) กระทรวงการต่างประเทศ และบริษัทจัดหางาน เพื่อบูรณาการทำงานร่วมกันในการช่วยเหลือพาแรงงานไทยกลับประเทศ ซึ่งจากการตรวจสอบสถานะความเป็นสมาชิกกองทุนคนหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศของแรงงานไทยที่เดินทางไปทำงานในประเทศฟิลิปปินส์ พบว่า จากแรงงานไทย จำนวน 47 ราย มีข้อมูลในระบบสมาชิกกองทุน 37 ราย ในจำนวนนี้ยังอยู่ในความคุ้มครอง 14 ราย และสิ้นสุดความคุ้มครอง 23 ราย ไม่มีประวัติสมาชิกกองทุน 8 ราย และเดินทางไปทำงานต่างประเทศด้วยตนเอง 2 ราย สำหรับผู้ที่ได้รับการคุ้มครองจะได้รับเงินช่วยเหลือจากกองทุนฯ 15,000 บาท

“ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ห่วงใยแรงงานไทยทุกคนที่ได้เดินทางกลับจากฟิลิปปินส์ ทุกคนต่างดีใจที่ได้กลับมายังบ้านเกิด ขั้นตอนจากนี้ เจ้าหน้าที่จะให้ไปกักตัวตามสถานที่เฝ้าระวังที่รัฐจัดให้ (State Quarantine) เป็นเวลา 14 วัน เพื่อเฝ้าระวังระยะการฟักตัวของโควิด-19 ส่วนผู้ที่เป็นสมาชิกกองทุนฯ จะได้รับการช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด จึงแจ้งเตือนให้แรงงานไทยที่จะเดินทางไปทำงานในต่างประเทศสมัครเป็นสมาชิกกองทุน เพื่อจะได้รับสิทธิประโยชน์ที่คุ้มค่า และช่วยบรรเทาความเดือดร้อน หากต้องประสบปัญหาที่ไม่อาจคาดการณ์ล่วงหน้าได้ โดยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน” นางเธียรรัตน์ กล่าวในท้ายสุด

Related posts