#มหาลัยแม่โจ้รับรางวัล ผู้สนับสนุนการน้อมนำ แนวพระราชดำริฯ

ที่ห้องคอนเวนชั่น โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติ ผู้สนับสนุนการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร จาก พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ซึ่งทางกรมพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยได้จัดขึ้นเพื่อเชิดชูเกียรติ ผู้ที่ปฏิบัติงานและสนับสนุนการดำเนินงานกิจกรรมการน้อมนำแนวพระราชดำริฯ สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารให้ประสบความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม
วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน

Related posts