“ส.ส.เป้า” พร้อมสู้ศึกเลือกตั้ง อบจ. มั่นใจพลังคนรุ่นใหม่ ย้ำขอนำความเปลี่ยนแปลงสู่เมืองชล

“ส.ส.เป้า” พร้อมสู้ศึกเลือกตั้ง อบจ. มั่นใจพลังคนรุ่นใหม่ ย้ำขอนำความเปลี่ยนแปลงสู่เมืองชล

 

 

วันที่ 19 สิงหาคม 2563 ที่สมาคมกลุ่มอาชีพเกษตรกร อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี ได้มีประชาชน กลุ่ม “Change ชลบุรี”
เดินทางมาร่วมอวยพรเนื่องในวันคล้ายวันเกิด นายจิรวุฒิ สิงห์โตทอง (ส.ส.เป้า) อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชลบุรี และหัวหน้ากลุ่ม Change ชลบุรี ซึ่งล่าสุดเป็นว่าที่ผู้สมัคร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

โดยมีอดีตนักกาเมืองหลายท่านเดินทางมาร่วมอวยพรวันเกิด อาทิ ท่านอดีต ส.ส..เสาวลักษณ์ สุริยาทิพย์ , ส.ส.ประมวล เอมเปีย หัวหน้าพรรคเพื่อแผ่นดิน อดีต ส.ส.มานิตย์ ภาวสุทธิ์ ,“พายุ” พรรณธฤต เนื่องจำนงค์
ซึ่งภายในงานยังมีการประชุมวางแผนเตรียมส่งผู้สมัครสมาชิกสภาจังหวัดชลบุรี (ส.อบจ) ทั้ง 42 เขต ของกลุ่ม Change ชลบุรี

ขณะที่ นายจิรวุฒิ สิงห์โตทอง ได้กล่าวถึงความพร้อมในการลงสู้ศึกเลือกตั้งท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นในช่วงปลายปีนี้ว่า

“หากมีการประการให้มีการเลือกตั้งเมื่อไหร่ เราก็พร้อม ที่ผ่านมาเราอาจจะสู้แบบโดดเดี่ยว แต่วันนี้เราสู้แบบสหพรรค มีแนวร่วมมากมาย มาช่วยคิดช่วยทำงาน ถามว่ามั่นใจแค่ไหนในการลงเลือกตั้งที่กำลังจะเกิดขึ้น ขอบอกว่าเรามีความมั่นใจที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงชลบุรี หากเรารับเลือกเข้ามาทำงาน จงมั่นใจได้ว่าเงินภาษีทุกบาทจะกลับคืนสู่ชาวชลบุรีทั่วหมด โดยการทำงานอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึ่งก็เป็นนโยบายหลักอย่างหนึ่งที่เราเน้น นอกจากเรื่องคุณภาพชีวิต และด้านการศึกษาของประชาชน ส่วนแนวทางการหาเสียง เราเน้นไปที่เยาวชนคนรุ่นใหม่ที่มีพลัง และต้องการการเปลี่ยนแปลง เราเชื่อว่า วันนี้ การเมืองได้พลิกโฉมไปแล้ว เพราะโลกโซเซี่ยล การสื่อสารที่ทันสมัย ซึ่งเราใช้ตรงนี้เป็นเครื่องมือสร้างความเข้าใจ และสื่อถึงแนวทางการทำงานของเราให้ประชาชนได้รับทราบ เรามั่นใจว่าการเลือกตั้งที่กำลังจะเกิดจะเกิดการเปลี่ยนแปลงแน่นอน

ทางด้าน นายชีวานนท์ พรรัตน์ธนิกกุล ตัวแทนผู้นำคนพิการจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมอวยพร กล่าวว่า วันนี้มาอวยพรให้ท่าน มีความสุขความสำเร็จความสมหวังและสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์และเป็นที่พึ่งพา ของประชาชน พร้อมกับได้นำเสนอ นโยบาย และแผนงาน ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ของคนพิการในจังหวัดชลบุรี เช่นด้านการศึกษา ด้านการ ด้านการสาธารณสุข อาชีพ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ในจังหวัดชลบุรี ให้มีความเป็นอยู่ที่ดี ไม่เป็นภาระต่อสังคม พร้อมทั้งยังเป็นการแสดงศักยภาพ ถึงคนพิการในจังหวัดชลบุรี ในการมีส่วนร่วมขับเคลื่อนพัฒนา จังหวัดชลบุรีให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ ของคนทุกคน ต่อไป

Related posts