#นักศึกษาแพทย์ปี 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกันน้อมรำลึก

ที่ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนและปฏิบัติการ 50 ปี คณะแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดี คณะแทพย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี สักการะ พระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระมหิตลริเบศร อดุลยเดชวิกลม พระบรมราชชนก เพื่อให้นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1 ได้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณา ธิคุณ ที่มีคุณูปการอย่างใหญ่หลวงต่อวงการแพทย์ไทย

โดยทำพิธีสักการะ เบื้องพระบรมฉายาลักษณ์ฯโดยฝ่ายผู้แทนชั้นปีที่ 3 สโมสรนักศึกษา คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการที่จะก้าวต่อไปข้างหน้าอย่างมั่นคง
วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน

 

Related posts