รมช.แรงงาน จับมือ รมช.เกษตร มอบถุงยังชีพแก่ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนด้านอาชีพและผู้มีรายได้น้อย

รมช.แรงงาน จับมือ รมช.เกษตร มอบถุงยังชีพแก่ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนด้านอาชีพและผู้มีรายได้น้อย

 

วันที่ 22 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. ศาสตราจารย์ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เยี่ยมชมการบริการด้านแรงงานของจังหวัดแพร่ และมอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ และผู้มีรายได้น้อย จำนวน 330 ชุด

ณ ศูนย์ประชุมและแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนาตะวันออกและกลุ่มประเทศ GMS (กอเปา) ตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมืองแพร่ อ.เมือง จ.แพร่ โดยมี ดร.ภาคิน สมมิตรธนกุล ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นางจุรีพร สินธุไพร คณะทำงาน และผู้บริหารกระทรวงแรงงาน ร่วมเยี่ยมชมกิจกรรมและมอบถุงยังชีพแก่ประชาชนในครั้งนี้ด้วย มีนางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นผู้นำเยี่ยมชมกิจกรรมดังกล่าว

โดยผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ได้กล่าวขอบคุณรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ได้ตระหนักถึงความเดือดร้อนของประชาชนจากภัยพิบัติ และผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พร้อมทั้งให้การช่วยเหลืออย่างเต็มที่และต่อเนื่อง

​สถานการณ์แรงงานของประเทศไทย ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้ประชาชนวัยแรงงาน ถูกเลิกจ้างว่างงาน ได้รับความเดือดร้อนด้านอาชีพ ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ด้านแรงงาน จังหวัดแพร่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 มีสถานประกอบกิจการ ปิดกิจการ ทำให้มีผู้ถูกเลิกจ้าง ว่างงาน ได้รับความเดือดร้อนด้านอาชีพ รวมทั้งปัญหาภัยธรรมชาติ โดยเฉพาะภัยแล้ง ทำให้มีผู้ได้รับผลกระทบ ไม่มีรายได้และไม่มีงานทำ ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ดังกล่าว

การจัดกิจกรรมในวันนี้ ประกอบด้วย การให้บริการด้านแรงงานของกระทรวงแรงงานภายใต้โครงการกระทรวงแรงงานสานพลังขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้แก่นิทรรศการของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแพร่ ได้นำผลิตภัณฑ์ของกลุ่มแรงงานนอกระบบมาจัดแสดง ได้แก่ การทำผ้ามัดย้อมคราม จากกลุ่มร่องฟอง การแปรรูปผลิตภัณฑ์ ที่ได้รับการฝึกอบรมจากสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดแพร่ อาทิ

การทำแหนมหมูพื้นเมืองการทำหมูฝอยใบเตย การทำแคบหมูกรอบ นิทรรศการผลงานของกลุ่มเกษตรกรบ้านริมยม นำชาสมุนไพรและขิงอบน้ำผึ้งมาจัดแสดง รวมถึงการจัดทำแก้วจากกะลามะพร้าว การแปรรูปข้าวโพดเป็นน้ำนมข้าวโพดเพื่อสุขภาพ
ส่วนทางด้านของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดแพร่ ได้นำผลงานจากการฝึกอบรมการตัดเย็บผ้าห่มนวม การจัดทำกระเป๋าผ้า การทำพวงกุญแจ และการฝึกอาชีพจากไม้สักมาจัดแสดงในงานอีกด้วย


สำนักงานประกันสังคมจังหวัดแพร่ นำนิทรรศการ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสมัครเป็นผู้ประกันตน มาตรา 40 ส่วนสำนักงานจัดหางานจังหวัดแพร่ ได้นำกระเป๋าผ้าด้นมือเป็นผลิตภัณฑ์สำหรับเป็นของฝาก ของขวัญและของชำร่วยจากตำบลห้วยฝาย อำเภอสูงเนินจังหวัดแพร่ มาน่วมจัดแสดง


นอกจากนี้ ยังมีการจัดนิทรรศการ เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนของสถานีพัฒนาที่ดินแพร่ โดยนำนิทรรศการการปฏิรูปที่ดินจัดที่ดินทำกินให้เกษตรกรพัฒนาและรักษาพื้นที่เกษตรกรรมการนำกิจกรรมและลงตรวจเยี่ยมพื้นที่ในวันนี้ นับได้ว่าเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับราษฎรและส่งต่อความสุขให้กับพี่น้องในจังหวัดแพร่ได้เป็นอย่างดียิ่ง

——————————————–

Related posts