#กรรมการส่งเสริม มช. มอบทุนเตรียมความพร้อม การเป็นนักศึกษาปี 2563

ที่ห้องประชุมบุษราคัม โรงแรมฟูราม่า อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดพิธีมอบทุนเพื่อเตรียมความพร้อมการเป็นนักศึกษาของคณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 100 ทุน มูลค่าทุนละ 10,000 บาท
โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัย เชียงใหม่ ได้ร่วมมอบทุนการศึกษา มีคุณวีณา ภัทรประสิทธิ์ ประธานกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประธานในพิธี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อำนาจ อยู่สุขเป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะกรรมการส่งเสริมและกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา ร่วมอบทุนและแสดงความยินดีเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือและสร้างโอกาสทางการศึกษา ให้แก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน

Related posts