#วิทยาลัยพลังงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดพิธีลงนามร่วมมือ

ที่ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ 2 บริษัทเอกชน ได้แก่ บริษัท ยูเอ ซี โกลบอล จำกัด(มหาชน) และบริษัท อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด เพื่อร่วมกันเสริมสร้างความเข้มแข็งทางการศึกษาด้านพลังงานทดแทน

โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ นายชัชพล ประสพโชค ประธานเจ้าหน้าบริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด(มหาชน) และนายพงศ์พัฒน์ มั่งคั่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด เป็นผู้แทนลงนามของแต่ละฝ่าย โดยมีคณะผู้บริหารของแต่ละหน่วยงาน ร่วมเป็นสักขีพยาน สำหรับการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ เพื่อร่วมกันออกแบบหลักสูตรที่จะช่วยยกระดับสมรรถนะ รวมทั้งกลยุทธ์ การจัดการเรียน การสอน ให้เหมาะสมกับภาคอุตสาหกรรม และการรับนักศึกษาเข้าฝึกงานสหกิจศึกษา รวมถึงการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาให้มีทักษะ ประสบการณ์ ภายใต้การถ่ายทอดความรู้จากสถานประกอบการจริง โดยบูรณาการ การทำงานร่วมกัน
วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน

 

Related posts