#ตาคลี ร.ร.ท.อ.ส่งเสริม 3 อ. 2 ส.

วันนี้ 28 ส.ค.63.. ดร.ณัฐชานนท์ ยอดทอง ผอ.ร.ร.ทหารอากาศอนุสรณ์ตาคลี จ.นครสวรรค์ ได้จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้เรียนตามหลัก 3 อ. 2 ส.คือ อาหาร ออกกำลังกาย อารมณ์ ไม่สูบบุหรี่ และไม่ดื่มสุรา โดยเชิญนายสุทิน เพ็ชรยิ้ม อดีต ผ.อ.ร.ร.วัดเขาเจดีย์ เป็นประธานพิธีเปิดการอบรม

โดยมีนักเรียนระดับชั้น ม.1 ถึง ม. 6 จำนวน 482 คนเข้ารับการอบรมซึ่งได้รับความสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ตาคลี เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ ได้รับการออกกำลังกาย ห่างจากโรคภัย การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย มีความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาในวัยรุ่น เรียนรู้โทษจากยาเสพติด…….

( ดนัย เกียรติวงศ์ชัย 091-0312367 )

Related posts