#ซ้อมป้องกันไว้ก่อนดีกว่า รพ.ลานนาซ้อมแผนฉุกเฉิน กรณีถ้าหากก๊าซเคมีรั่วไหล

ที่โรงพยาบาลลานนา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน(คปอ.)โรงพยาบาลลานนา ได้จัดให้มีการซ้อมแผนเหตุฉุกเฉินก๊าชเคมีทางการแพทย์รั่วไหล โดยเป็นการฝึกปฏิบัติจำลองสถานการณ์รั่วไหลของออกซิเจนเหลว และฝึกซ้อมการเปิด-ปิดวาล์วและการใช้ระบบจุดจ่ายออกซิเจนสำรอง ในแผนก ไอซียู ห้องผ่าตัด ห้องคลอดทารกแรกเกิด

การซ้อมแผนเหตุฉุกเฉินฯในครั้งนี้ ถือเป็นแผนหลักสำคัญของโรงพยาบาล ซึ่งมีการใช้ก๊าซเคมีทางการแพทย์หลายจุด กำหนดให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกแผนก เข้าร่วมในการซ้อมแผนครั้งนี้ เพื่อเป็นการฝึกซ้อมให้ผู้รับผิดชอบในแผนได้ทราบบทบาทหน้าที่ และปฏิบัติตามแผนในภาวะฉุกเฉินได้อย่างมีระบบ เพื่อความปลอดภัยต่อผู้มารับบริการ
วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน

 

Related posts