#ตาคลี พญานาคมอบทุนนักเรียน 110 ทุน

นางสุภาวดี เหล่าธรรมจักร ผู้จัดการฝ่ายบริหาร บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จำกัด ( มห่าชน ) อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ เผยว่า นายสมศักดิ์ พิชญ์ชัยประเสริฐ ผจก.ฝ่ายโรงงาน ซึ่งเป็นบริษัท ที่ดำเนินการผลิตและจำหน่ายปูนซีเมนต์มาครบ 64 ปี

ได้จัดกิจกรรมเพื่อการศึกษามาตลอด มีโรงเรียนบ้านโพนทอง บ้านหนองขาม วัดบ่อนิมิต บ้านหนองจิกรี บ้านโพธิ์งาม วัดตาคลีใหญ่ วัดเขาถ้ำผาสุขใจ และวัดเขาเจดีย์ คณะฝ่ายบริหารได้ดำเนินการแจกทุนการศึกษา ระดับประถมศึกษาทุนละ 1,000 บาท จำนวน 100 ทุน ระดับมัธยมศึกษา 10 ทุนๆละ 2,000 บาท รวมเป็น 110 ทุน เป็นเงิน 120,000 บาท พร้อมทั้งจะมอบเป็นทุนอาหารกลางวันแก่ทุกโรงเรียนรวมจำนวนเงิน 40,000 บาท อีกด้วย ทุนการศึกษาพญานาคทอง ได้มอบทุนให้แก่นักเรียนมารวม 18 ปีแล้ว……

( ดนัย เกียรติวงศ์ชัย 091-0312367 )

Related posts