ถนนคนเดินวันอาทิตย์ ช่วงหยุดยาวคนแน่น คึกคักกระตุ้นเศรษฐกิจ

จากการที่ให้มีการหยุดยาว ทำให้เมืองท่องเที่ยวหลายเมืองได้มีนักท่องเที่ยวจากต่างจังหวัดได้พากันท่องเที่ยวกันอย่างมากมาย แบบว่าไทยเที่ยวไทย และที่เมืองเชียงใหม่ ก็เป็นเมืองที่นักท่องเที่ยวอยากมาเที่ยวกันมากที่สุด วันที่หยุดยาวที่ผ่านมา จึงได้เห็นนักท่องเที่ยวต่างขึ้นมายังจังหวัดเชียงใหม่กันมากที่สุด สถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งนักท่องเที่ยวแห่กันไปชม และสำหรับถนนคนเดินวันอาทิตย์ที่ผ่านมา ซึ่งอยู่ในช่วงหยุดยาว ปรากฏว่านักท่องเที่ยวแห่กันมาเที่ยวถนนคนเดินกันเป็นจำนวนมาก คาดว่าเงินสะพัดเป็นจำนวนมาก

โดยนักท่องเที่ยวพร้อมใจกันปฏิบัติตามกฎ พร้อมมีเจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงใหม่ เจ้าหน้าที่เทศกิจ ได้อำนวยความสะดวกและคัดกรองนักท่องเที่ยวอย่างเข้มข้น ตามนโยบาย ไม่ประมาท การ์ดไม่ตก
วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน

Related posts