#ประกันสังคมเชียงใหม่ ร่วมกับโรงบาลลานนา ตรวจสุขภาพผู้ประกันตน

ที่โรงแรมฟูราม่า อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นางสาวสุมณฑา ไพรสุวรรณา ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเชิงรุก ในสถานประกอบการ ประจำปี 2563

โดยมีนางสาวลัดดา แซ่ลี้ ประกันสังคมเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ สำหรับโครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเชิงรุก เพื่อให้ผู้ประกันตนมีสุขภาพที่ดี ตามมาตรฐานวิถีชีวิตใหม่ในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดี จากโรงพยาบาลลานนา เชียงใหม่ ที่ได้นำทีมพยาบาลวิชาชีพ ออกหน่วยตรวจสุขภาพเคลื่อนที่แก่ผู้ประกันตน ตามสิทธิที่สำนักงานประกันสังคมกำหนด นอกจากนี้ทางสำนักงานประกันสังคม ยังให้ความรู้ด้านประกันสังคม สิทธิประโยชน์ต่างๆ โดยขอเชิญชวนผู้ประกันตนให้มาใช้สิทธิ์ของท่าน ตามโปรแกรมของสำนักงานประกันสังคมและทำฟันตามสิทธิ์ปีละ 900 บาทต่อคน ต่อปี ได้ในสถานพยาบาลในโครงการประกันสังคมได้ทุกแห่งในประเทศไทย
วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน

Related posts