#เสนาธิการกองบิน 41 ร่วมกิจกรรมการทำบุญ ปล่อยปลาเพื่อการกุศล

ที่โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นาวาอากาศเอก วัฒนา บัวชุม เสนาธิการกองบิน 41 เข้าร่วมกิจกรรมในการทำบุญปล่อยปลาเพื่อการกุศล โดยมีนายมลคล กาเหว่า ผู้อำนวยการโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย เป็นประธานในพิธี โดยโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการ โครงการปล่อยปลาเพื่อการกุศล นำผลบุญสนับสนุนการจัดการศึกษา โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย ประจำปี 2563

เพื่อสมทบทุนพัฒนาการศึกษาและจัดซื้อรถกระบะเพื่อใช้ในกิจกรรมของโรงเรียนฯ โดยมีการปล่อยปลาพันธ์พื้นบ้าน จำนวน 1,000 ตัว ลงใน สระน้ำและคลองภายในโรงเรียนฯเนื้อที่รวมประมาณ 4 ไร่
วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน

Related posts