#นายใหญ่กองบิน 41 มอบไก่พันธ์เนื้อให้แก่ องค์การบริหารร้องวัวแดง

ที่ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงกองบิน 41 นาวาอากาศเอก นรุธ กำเนิดนักตะ ผู้บังคับการกองบิน 41 ได้มอบไก่พันธ์เนื้อให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายสวัสดิ์ ขัติกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง เป็นผู้รับมอบ
ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง ได้จัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพแก่ผู้สูงอา ยุและประชาชนตำบลร้องวัวแดง โดยเริ่มจัดตั้งมาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2559 ถึงปัจจุบัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพแก่ผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุมีรายได้และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ไม่เป็นภาระของลูกๆหลานๆและสืบเนื่องกับส่งเสริมให้ประชาชนยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยกองบิน 41 ได้มอบไก่พันธ์เนื้อจำนวน 270 ตัว เพื่อให้ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพแก่ผู้สูงอายุและประชาชนในตำบลร้องวัวแดง ได้นำไก่พันธ์เนื้อไปแจกจ่ายเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรต่อไป
วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน

Related posts