#มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดสัมมนาของผู้บริหาร เรื่องการพัฒนามหาลัย

ที่ห้องเอ็มเพรสแกรนด์ฮอล์ โรงแรมดิเอ็มเพรส อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย นายกสภามหาลัยเชียงใหม่เป็นประธานเปิดงานสัมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัย ประจำปี 2563 กับหัวข้อเรื่อง การพัฒนามหาวิทยาลัยตามแนวทาง Sust ainble Development Goals SDGs

ได้รับเกียรติจาก ดร.สุรเกียรติ เสถียรไทย นายกสภามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหา วิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะกรรมการส่งเสริมฯคณะผู้บริหารจากทุกภาคส่วนกว่า 500 คนเข้าร่วมงานสัมมนาในครั้งนี้

วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน

Related posts