#ตำรวจแม่ฮ่องสอน จัดชุดปฏิบัติจิตอาสา ร่วมกันพัฒนาในพื้นที่

ที่สถานตำรวจภูธรอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน พันตำรวจเอก ธนพล บินทปัญญา ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน พันตำรวจตรี ไพโรจน์ ต๊ะวรรณณา สารวัตรฝ่ายธุรการ สถานีตำรวจแม่ฮ่องสอน และข้าราชการตำรวจชุดจิตอาสาในสังกัดสถานีตำรวจภูธรแม่ฮ่องสอน ได้เข้าร่วมงานจิตอาสา เพื่อร่วมกันพัฒนานาทางขึ้น วัดพระธาตุดอยกองมู

โดยมีนายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนเป็นประธานในพิธี การร่วมกันพัฒนาทางขึ้นวัดพระธาตุดอยกองมูครั้งนี้ ถือเป็นการร่วมมือร่วมใจกันอย่างแท้จริง ทำให้งานจิตอาสา พัฒนาครั้งนี้ลุล่วงไปด้วยดี

วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน

Related posts