#พิธีมอบรางวัลหน่วยงาน และบุคคลดีเด่นด้านนิรภัย การบินและภาคพื้นกองบิน 41

ที่หอประชุมเดชะตุงคะ กองบิน 41 นาวาอากาศเอก นรุธ กำเนิดนักตะ ผู้บังคับการกองบิน 41 เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลหน่วยงาน และบุคคลดีเด่นด้านนิรภัยการบิน และ ภาคพื้น กองบิน 41 ประจำปี 63 โดยมีหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน 41 และหน่วยงานภาคนอก ร่วมเป็นเกียรติในครั้งนี้ ทั้งนี้มีผู้ที่ได้รับรางวัลหน่วยงาน และรางวัลบุคคลดีเด่นด้านนิรภัยการบิน และภาคพื้นกองบิน 41 ประจำปี 63 จำนวนทั้งสิ้น 11 คน

โดยแบ่งเป็นบุคคลดีเด่นประเภท นิรภัยการบินดีเด่นกองบิน 41 บุคคลดีเด่น ประเภทนิรภัยภาคพื้นดีเด่น กองบิน 41 บุคคลดีเด่นด้านนิรภัยการบิน กองบิน 41 บุคคลดีเด่นประเภทนิรภัยภาคพื้นดีเด่น กองบิน 41 และบุคคลดีเด่นด้านนิรภัยภาคพื้น กองบิน 41 และบุคคลชมเชยด้านนิรภัยภาคพื้นกองบิน 41
วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
นิวส์ทหาชน ภาคเหนือ
รายงาน

Related posts