#จากอดีตรอง ผบช.ภาค 5 ก้าวขึ้นสู่ต่ำแหน่งนายก ด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์

ที่โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมการประชุมสามัญประจำปี และเลือกตั้งนายกสมาคม สมัยที่ 21/2563-2565

โดยมีนายดำรง องอาจ นายกสมาคม เป็นผู้ดำเนินการ ซึ่งนายดำรง ได้บริหารสมาคมฯมาจนครบวาระ 2 ปีบริหาร คณะกรรมการได้ประชุมแล้วมีมติให้ จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี เพื่อชี้แจงรายรับรายจ่าย และแถลงถึงผลงานของสมาคมฯในวาระที่ผ่านมา และจัดให้มีการเลือกตั้งนายกสมาคม โดยการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความโปรงใส มีเจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวและตำรวจจิตอาสามาเป็นผู้ดำเนินการเลือกตั้ง โดยมีผู้ที่ลงสมัครรับเลือกตั้งนายกสมาคมฯสองกลุ่ม หมายเลขหนึ่ง เป็นกลุ่มของ พล.ต.ต ปชา รัตนพันธ์ อดีตรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 กลุ่มที่สอง หมายเลข สอง กลุ่มของ นายภูณัช ธนาเหล่าพานิช บรรยากาศของการเลือกตั้งทุกอย่าง พอๆกับการเลือกตั้ง สส. มีที่ลงคะแนน มีหีบบัตร มีการขานนับคะแนน โดยมีผู้มาลงคะแนนทั้งสิ้น 143 คน ผลปรากฏว่า หมายเลข 1 พล.ต.ต ปชา รัตนพันธ์ ได้คะแนน 86 คะแนน หมายเลข 2 นายภูณัช ธนาเหล่าพานิช ได้ 56 คะแนน ทำให้ พล.ต.ต ปชา รัตนพันธ์ จากอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 ได้ก้าวขึ้นเป็นนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ สมัยที่ 21/2563-2565 ท่ามกลางความดีใจของบรรดากองเชียร์ที่ได้นำช่อดอกไม้มาร่วมแสดงความยินดี

วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
สำนักข่าวภูมิภาค
นิวส์มหาชน​ ภาคเหนือ รายงาน

Related posts