#กลุ่มวัยเก๋าเพื่อสังคม เป็นผู้แทนผู้ตรวจการ มอบอุปกรณ์ผู้สูงอายุ

ที่บ้านธรรมปกรณ์ ศูนย์พัฒนาการจัดการผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์เชียงใหม่ โดยคุณสุจิลักษณ์ พิพัฒน์พรปกรณ์ และคุณไอยเรศ วรวัช ในนามของตัวแทนกลุ่มวัยเก๋าเพื่อสังคม เป็นผู้แทนของ นางสาวแรมรุ้ง วรวัช ผู้ตรวจราชการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ร่วมกันมอบอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับผู้สูงอายุที่มีอยู่จำนวน 120 คน และยังขาดอุปกรณ์ที่จำเป็นอีกจำนวนมาก พร้อมกับได้มอบเงินสดเพื่อใช้ในการฌาปณกิจแก่ผู้ที่เสียชีวิตรายละ 3,000 บาท โดยมีนางสาวปิยา เบญจศิวกร ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์เรียนรู้ราษฏรบนพื้นที่สูง เป็นผู้ประสานงาน และมีนางสาวชลลดา ชนะศรีวัฒนกุล ผู้อำนวยการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์เป็นผู้รับมอบ

วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
สำนักข่าวภูมิภาค
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน

Related posts