#คัดเลือกองค์สมมุติเจ้าแม่กวนอิม อ.ตาคลี นครสวรรค์ ปี 2564

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เวลา 18.00 น. ที่ศาลเจ้าแม่ทับทิมตาคลี คณะกรรมการจัดงานเจ้าแม่ทับทิม-เจ้าพ่อเจ้าแม่ตาคลี ปี 2564 นำโดยนายกิติรัตน์ ภัทรปรีชาสกุล ประธานจัดงานฯ จัดการสืบสานประเพณีไหว้พระจันทร์อย่างยิ่งใหญ่ท่ามกลางพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนและผู้ศรัทธาทั่วไปร่วมพิธี โดยมีการจัดเครื่องไหว้พระจันทร์บนโต๊ะไหว้ ทั้งเครื่องบูชาและเครื่องอาหารไหว้พระจันทร์ได้รับการสนับสนุนจากร้านธัญญศักดิ์ นครสวรรค์ โดยนายธัญญศักดิ์-นางฉัตรธีราญา กิตติรัตนไพศาล (เจ๊หมวย)
นายกิตติรัตน์ ภัทรปรีชาสกุล ประธานคณะกรรมการจัดงานเจ้าแม่ทับทิม-เจ้าพ่อเจ้าแม่ตาคลี ปี 2564

เปิดเผยว่า ภารกิจของคณะกรรมการจัดงานฯ ปี 2564 เริ่มต้นด้วยการจัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณีจีน ด้วยการสืบสานประเพณีไหว้พระจันทร์ ในวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 8 ตามปฏิทินจีน ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันที่ 1 ตุลาคม 2563 และยังตรงกับวันชาติจีนด้วย ทางคณะกรรมการฯเล็งเห็นถึงความสัมพันธ์ของพี่น้องคนไทยเชื้อสายจีนในอำเภอตาคลีที่มีความผูกพันกับพี่น้องชาวไทยมาช้านาน จึงได้เชิญชวนผู้ศรัทธาไปร่วมงานไหว้พระจันทร์สืบสานประเพณีจีนโดยพร้อมเพรียงกัน พร้อมกับร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีเสี่ยงทายองค์สมมติเจ้าแม่กวนอิม ประจำปี 2564
สำหรับการเตรียมการจัดพิธีไหว้พระจันทร์นั้น ทางคณะกรรมการจัดงานฯ ได้รับการสนับสนุนจากนายธัญญศักดิ์-นางฉัตรธีราญา กิตติรัตนไพศาล แห่งร้านบ้านธัญญศักดิ์ นครสวรรค์ มาดำเนินการจัดเครื่องไหว้ เครื่องบูชา พร้อมอาหาร ผลไม้ ทั้งหมดให้กับคณะกรรมการ ฟรี โดยนางฉัตรธีราญา กิตติรัตนไพศาล หรือเจ๊หมวย ได้บอกว่าตนเองมีความเคารพศรัทธาต่อองค์เจ้าแม่ทับทิมมาโดยตลอด ซึ่งการมาจัดเครื่องไหว้ต่างๆให้นั้น มิได้ตีเป็นราคาค่างวดแต่อย่างใด แต่ตีเป็นค่าความศรัทธาต่อองค์เจ้าแม่ฯ ซึ่งตนเองเห็นว่า เถ่านั้งปี 64 มีความตั้งใจสืบสานวัฒนธรรมประเพณีจีนในงานประเพณีของท้องถิ่น อันจะสร้างคุณค่าบุญบารมีของเจ้าแม่ให้ยิ่งใหญ่ ให้ผู้คนมากราบไหว้ขอพรกันอย่างกว้างขวาง จึงให้การสนับสนุนในพิธีไหว้พระจันทร์ทั้งหมดโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ
ทางด้านของการเสี่ยงทายองค์สมมติเจ้าแม่กวนอิม ประจำปี 2564 ทางคณะกรรมการกำหนดคัดเลือกสาวงามซึ่งลูกหลานของกรรมการเท่านั้น โดยในปีนี้มีกรรมการส่งลูกหลานเข้าเสี่ยงทายจำนวน 3 คน คือ 1. น.ส.สิรีธร พานเทียน จบการศึกษาปริญญาตรี ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต ที่ทำงาน รพ.น้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี เป็นบุตรของนายสมศักดิ์ – นางสุพัตรา พานเทียน แห่งห้างทองสมศักดิ์ 2. 1. น.ส.วิสสุตา ทองเครือ จบปริญญาตรีสำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ทำงานที่สายการบินไทยสมายล์ บุตรของนายวัชรธร-นางภัสสรา ทองเครือ และเป็นน้องสาวของน.ส.ธุมา ไทยเจริญ แห่ง TSR พลาสติก 3. น.ส.ชนิสรา หะทัยธรรม กำลังศึกษาที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นบุตรของนายสมพงษ์ – นางมาลีรัตน์ หะทัยธรรม เป็นหลานของ น.ส.อิงอร ศิริกระจ่างศรี แห่งร้านใต้ฟ้าเฟอร์นิเจอร์

ผลปรากฏว่า น.ส ชนิสรา หะทัยธรรม กำลังศึกษาสถาบันเทคโนโลยี้พระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง…ได้รับการเสี่ยงทายเป็นองค์สมมติเจ้าแม่กวนอิมประจำปี 2564

ทางด้านของกิมท้ง-เง็กนึ่ง เด็กชาย-เด็กหญิง ผู้เป็นบริวารเจ้าแม่กวนอิม โดยกิมท้งคือ ด.ช.วรภาส หาญกิจพงษ์พันธ์ กำลังศึกษาโรงเรียน อนุบาลศรีวิชัยรัตน์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เป็นบุตรของนายสุรศักดิ์ หาญกิจพงษ์พันธ์ – นางคุณอาภากร สุวรรณโสภณศิริ หลานของนายสมเกียรติ อรุณวรากรณ์ (อื้อใจ้เส็ง5มอเตอร์) และ เง๊กนึ่ง คือ ด.ญ.สุรัชนา ปู่ประเสริฐ กำลังศึกษาอยู่ เรียนโรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เป็นบุตรของนายอวิรัช-นางรินทร์ทิพย์ ปู่ประเสริฐ ร้านเกียวพานิช

ส่วนทางด้านของการเตรียมการจัดงานฯ ในวันที่ 1-6 พฤษภาคม 2564 โดยวันแรกของงานจะมีการจัดการแข่งขันเชิดสิงโตชิงแชมป์ประเทศไทยนั้น นายกิติรัตน์ กล่าวว่า ทางคณะกรรมการจัดงานฯ ได้รับการสนับสนุนจากนายชวพจน์ ชูหิรัญ (เฮียนพ) หมูปิ้งร้อยล้าน รับเป็นผู้สนับสนุนหลักการแข่งขันเชิดสิงโตชิงแชมป์ประเทศไทย ในงานเจ้าแม่ทับทิม-เจ้าพ่อเจ้าแม่ตาคลี ปี 2564 โดยการแข่งขัน จะมีทีมสิงโตกวางตุ้ง ระดับประเทศมาร่วมแข่งขันกัน จำนวน 9 ทีม โดยมีพ่อค้าคหบดีชาวตาคลี ให้การสนับสนุนส่งทั้ง 9 ทีมนี้เข้าแข่งขันในนามของตนเองต่อไป.

อาคม นครสวรรค์

Related posts