#สมาคมผู้ปกครองคนพิการ แห่งประเทศไทยจัดกิจกรรม ส่งเสริมการแสดงความสามารถ

ที่โรงแรมไอคอน ปาร์ค เชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการแสดงความสามารถและเดินแบบผู้บกพร่องทางสติปัญญา ประจำปี 2563 โดยเป็นกิจกรรมคัดเลือกผู้มีความสามารถแต่ละภาค ในรอบออดิชั่นภาคเหนือ

ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้บกพร่องทางสติปัญญาและครอบครัวระดับตำบล อำเภอ และจังหวัด ที่มีความสามารถ ความถนัดด้านการแสดง ด้านดนตรี ด้านนาฏศิลป์ และการร้องเพลงได้เข้าร่วมแข่งขันการคัดเลือกความสามารถรายบุคคลเพื่อสนับสนุนการแสดงของตนเองในที่สาธาณะได้อย่างภาคภูมิใจ โดยมีผู้ดูแลคนพิการและคนพิการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้รวม 60 คน

วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
สำนักข่าวภูมิภาค
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน

Related posts