#คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มอบรางวัลให้แก่นักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มช.

ที่ห้องประชุมวิจิตรศรีสุพรรณ อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานมอบรางวัลให้แก่นักศึกษาของคณะฯในพิธีมอบหมวก และเข็ม ชั้นปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2563

ประกอบด้วยรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ที่มีเกรดเฉลี่ยสูงสุด สนับสนุนรางวัลโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์จิรา วงศ์ขมทอง นอกจากนั้นยังมีรางวัลเกียรติยศแห่งความเป็นคนดี คนเก่งทางการพยาบาล สำหรับนักศึกษาปฏิบัติการพยาบาลดีเด่น มีความเมตตาช่วยเหลือเกื้อกูลให้เกิดประโยชน์ต่อเพื่อนมนุษย์ โดยได้รับเสียงปรบมือร่วมแสดงความยินดีจากคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ผู้แทนจากสมาคมวิชาชีพและผู้ปกครองที่เข้าร่วมเป็นเกียรติภายในงาน

วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
สำนักข่าวภูมิภาค
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน

Related posts