#รองผู้บังคับการกองบิน 41 ทำพิธีบำเพ็ญกุศล ตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตฯ

ที่หอประชุมเดชะตุงคะ กองบิน 41 นาวาอากาศเอก วัฒนา บัวชุม รองผู้บังคับการกองบิน 41 เป็นประธาน ในพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสม เด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

โดยมีหัวหน้าหน่วยขึ้นตรง กองบิน 41 ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน 41 ร่วมในพิธี นับเป็นความโชคดีของปวงชนชาวไทยที่ได้อยู่ใต้ร่มพระบารมีของพระองค์ท่าน ที่ทรงมีพระกรุณาธิคุณอันล้นพ้นต่อพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ในปีนี้ ซึ่งครบรอบ 4 ปี แห่งการสวรรคตของพระองค์ ทางกองบิน 41 จึงได้จัดพิธีดังกล่าว เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทยอันหาที่สุดมิได้
วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
สำนักข่าวภูมิภาค
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน

Related posts