ชาวภาคเหนือสุดทน พวกจาบจ้วงสถาบัน รวมกันหลายองค์กรปกป้องพระมหากษัตริย์ ตั้งจังหวัดแพร่เป็นจุดศูนย์กลางสกัดม็อบล้มเจ้า

ชาวภาคเหนือสุดทน พวกจาบจ้วงสถาบัน รวมกันหลายองค์กรปกป้องพระมหากษัตริย์ ตั้งจังหวัดแพร่เป็นจุดศูนย์กลางสกัดม็อบล้มเจ้า

 

วันนี้ (14 ตุลาคม 2563) ณ ศูนย์กระจายสินค้า OTOP เมืองแพร่ บ้านท่าขวัญ ต.ท่าขาม อ.เมือง จ.แพร่ นายเศรษฐภัทร นิตยสิทธิวรากุล ประธานเครือข่ายเมืองสมุนไพรไทย ดร.มนสิชา ภัคดิเมธี รองประธานยุทธศาสตร์เครือข่ายหมู่บ้านวิสาหกิจชุมชนท้องถิ่นไทย ภาคเหนือ 17 จังหวัด นางสุมาลี สะสม ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดแพร่ นายยศกร ปันสีทอง ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนภาคเหนือ นางสาวสุจรรยา มาจันทร์ ตัวแทนเกษตรกรชาวล้านนา นางประภาภรณ์ สุธรรม ตัวแทนภาคประชาชนภาคเหนือ

นายสมชัย แสงทอง อดีตประธานหมู่บ้านเสื้อแดงภาคเหนือ และตัวแทนประชาชน 17 ภาคเหนือ ร่วมประชุมหารือแนวทางสกัดม็อบจาบจ้วงและหวังล้มสถาบันพระมหากษัตริย์จากทางภาคเหนือ และวางแนวทางรณรงค์ให้ นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ได้เข้าใจถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ที่อยู่คู่ประเทศไทยมาอย่างยาวนาน พร้อมกันนี้ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้สวมเสื้อเหลืองเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ตะโกนดังก้อง ‘…เรารักในหลวงขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ…”

ดร.มนสิชา ภัคดิเมธี รองประธานยุทธศาสตร์เครือข่ายหมู่บ้านวิสาหกิจชุมชนท้องถิ่นไทย ภาคเหนือ 17 จังหวัด ได้กล่าวว่า ตนเองเป็นนักวิชาการและเป็นอาจารย์สอนนักศึกษาในมหาลัยทางภาคเหนือ และดูแลมวลชนดูแลเกษตรกรมาตลอด ไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนักศึกษาหรือประชาชนชาวเกษตรกรทุกคนก็รักในหลวงเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

แต่เมื่อมีบางกลุ่มออกมาจาบจ้วงและหวังล้มสถาบันพระมหากษัตริย์พวกตนและสมาชิกไม่สามารถที่จะทนได้จึงได้ออกมาทำกิจกรรมปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ และกำลังดำเนินงานทำกิจกรรมออกรณรงค์ให้ความรู้กับประชาชนเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์โดยเฉพาะพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทุกพระองค์ ว่าท่านทรงเหน็ดเหนื่อยขนาดไหนกว่าจะทำให้ประชาชนอยู่ดีกินดีจนมาถึงทุกวันนี้

ทาง นายสมชัย แสงทอง อดีตประธานหมู่บ้านเสื้อแดงภาคเหนือ ได้กล่าวว่า ถือได้ว่ากลุ่มคณะราษฎร 2563 ไม่เห็นใจประชาชนผู้มีความจงรักภักดีเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ขึ้นเวทีแต่ละครั้งจาบจ้วงและหวังล้มพระมหากษัตริย์ทำให้พวกเราทนไม่ได้จึงรวมตัวกันมาประชุมเพื่อจะสร้างกลุ่มสกัดม็อบจากทางภาคเหนือที่จาบจ้วงสถาบันพระมหากษัตริย์

โดยใช้ “จังหวัดแพร่” เป็นศูนย์กลางของภาคเหนือ และพวกเราขอยืนยันว่าในพื้นที่ภาคเหนือ 17 จังหวัด ที่เป็นคนเสื้อแดง และ อดีตหมู่บ้านเสื้อแดง จะไม่ขอเข้าร่วมกิจกรรมของคณะราษฎร 2563 ในวันนี้แต่อย่างใด และจะขอเป็นใต้ฝ่าละอองพระบาทของพระมหากษัตริย์ เป็น “คนเสื้อแดงรักษาพระองค์” เป็นประชาชนที่จงรักภักดีและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์

หลังจากนั้น นายเศรษฐภัทร นิตยสิทธิวรากุล ประธานเครือข่ายเมืองสมุนไพรไทย ได้พาคณะเครือข่ายและองค์กรต่างๆร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีให้ดังกึกก้องไปทั่วประเทศไทย พร้อมตะโกน “…เรารักในหลวง ขอพระองค์ทรงพระเจริญ…”

 

Related posts