#บริจาคเงินจำนวน 20,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อโครงการปรับปรุงอาคารผู้ป่วยสุจิณโณ

ศ.คลินิก ทพ.วิรัช และ ทพญ.กอบกุล พัฒนาภรณ์ บริจาคเงินจำนวน 20,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อโครงการปรับปรุงอาคารผู้ป่วยสุจิณโณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โดยมี ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบ

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 8  อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.

Related posts