#กองกำลังผาเมืองจัดกำลังพล ร่วมพิธีตักบาตรถวายบังคม หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ฯ

ด้วยทางกองกำลังผาเมือง ได้จัดกำลังพลร่วมพิธีตักบาตร ถวายบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จ บรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563

พร้อมได้จัดกำลังพลจิตอาสา ร่วมกับหน่วยส่วนราชการหน่วยงานและ ประชาชน จัดกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ในพื้นที่รับผิดชอบ ประกอบด้วยจังหวัดเชียงใหม่,เชียงราย,พะเยา,และจังหวัดน่าน ทำการพัฒนาทำความสะอาดศาสนสถาน,หมู่บ้าน,พื้นที่สาธารณประโยชน์,การพัฒนาบริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขงตลอดจนพัฒนาแหล่งอื่นๆ

วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
สำนักข่าวภูมิภาค
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน

Related posts