#”นายกจิตตเกษมณ์” เข้มป้องกันและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย มาตรการ “3 เก็บ 3 โรค”

นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ เข้มมาตราการป้องกันและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย มาตรการ “3 เก็บ 3 โรค”


1. เก็บบ้านให้สะอาด ไม่ให้มีมุมอับทึบเป็นที่เกาะพักของยุง ล้างคว่ำภาชนะใส่น้ำและ เปลี่ยนน้ำในกระถางหรือแจกันดอกไม้ทุกสัปดาห์
2.เก็บขยะ เศษภาชนะรอบบ้าน ทำต่อเนื่องสัปดาห์ละครั้ง ไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง และ
3.เก็บน้ำ ภาชนะที่ใส่น้ำ ต้องปิดฝามิดชิดป้องกันไม่ให้ยุงลายวางไข่
กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย สามารถป้องกันได้ 3 โรค คือ โรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิก้า และ โรคไข้ปวดข้อยุงลาย

นางสาวนันท์นภัส พึ่งน้อย (นุช)

Related posts