#รองคณบดีแพทย์ศาสตร์ เป็นประธานเปิดแข่งขัน เปตองการกุศลประจำปี 63

ที่สนามเปตอง คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ณัฐพงศ์ โฆษชุณหนันท์ รองคณบดี คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการแข่งขัน เปตองมหากุศล กองทุนหมอเจ้าฟ้า ครั้งที่ 32 ประจำปี 2563 ชิงถ้วยพระราชทาน สม เด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลป์ยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ โดยเงินรายได้ สมทบเข้ากองทุนหมอเจ้าฟ้า คณะแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โดยมี รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง อัมพิกา มังคละพฤกษ์ กรรการและเลขานุการกองทุนหมอเจ้าฟ้า คณะแพทย์ศาสตร์ฯกล่าวรายงาน ถึงวัตถประสงค์ โดยมีทีมนักกีฬาเปตองทั้ง ภาครัฐ และเอกชนจากทั่วประเทศเข้าร่วมแข่งขันจำนวน 257 ทีม ได้แก่ทีม VIP 16 ทีม ทีมชาย 153 ทีม และทีมหญิง 68 ทีม

วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
สำนักข่าวภูมิภาค
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน

Related posts