#เก้าเลี้ยว ไม่เคยหลับ แก้ไขปรับปรุง ทุกข์สุข ประชาชนมา ก่อน

วันนี้ (22 ต.ค.63) เวลา 14.30 น. นายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอเก้าเลี้ยว ลงพื้นที่ในการติดตามความคืบหน้า ให้กำลังใจแก่นายชัยวัฒน์ กล่ำโพธิ์ ผู้ใหญ่บ้าน /ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน /สมาชิกอบต.และราษฎรบ้านป่ายายมุ้ย ม.7 ต.หนองเต่า อ.เก้าเลี้ยวจ.นครสวรรค์ ในการแก้ไขปัญหาถนนชำรุด เป็นหลุมบ่อ ทำให้ไม่สามารถใช้สัญจรไปมาลำบากมาหลายปี โดยใช้งบประมาณบริจาคของราษฎรในหมู่บ้านและนายอำเภอสมทบ(ส่วนตัว)1,600 บาท แล้วใช้แรงงานราษฎรในหมู่บ้านร่วมมือกันทำโดยไม่มีค่าจ้าง และร้านสายบัวการเกษตร ซึ่งเป็นร้านขายวัสดุทางด้านการเกษตรในหมู่บ้านสนับสนุนอาหารกลางวันแก่ผู้ร่วมทำงานทุกคน รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น 18,720 บาท โดยไม่ใช้งบประมาณของทางราชการแต่อย่างใด ได้กลบหลุม กลบบ่อบนถนนเป็นระยะทางยาว 4 กม.จากปากทางสายเก้าเลี้ยว-ชุมแสง ถึงบ้านเนินโพธิ์

ซึ่งการดำเนินการครั้งนี้เพราะสถาพถนนชำรุดทรุดโทรมมาหลายปี ทางราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีงบประมาณที่เพียงพอ นายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอเก้าเลี้ยว จึงกระตุ้นให้ผู้นำในหมู่บ้านและราษฎรช่วยเหลือกันแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นไปก่อน ชาวบ้านให้ความร่วมมือด้วยดี จึงสำเร็จลงในวันนี้ ซึ่งจะได้ใช้ประโยชน์ไปได้อีกระยะหนึ่งต่อไป

อาคม โฉมจันทร์
0966968995
========

Related posts