#พระเทพฯเสด็จพระราชดำเนิน ทรงเปิดพระอนุสาวรีย์สมเด็จ พระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลป์ยาฯ

ที่ว่าการอำเภอกัลป์ยาณิวัฒนา ตำบลแจ่มหลวง อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังที่ว่าการอำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ ทรงเปิดอนุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวง นราธิวาสราชนครินทร์

โอกาสนี้ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี ในฐานะรองประธานมูลนิธิ เทพรัตนเวชชานุกุล เบิกผู้สนับสนุนการจัดสร้างพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลป์ยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาส ราชนครินทร์ เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานของที่ระลึก จากนั้นได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังแท่นกดปุ่มไฟฟ้าเพื่อเปิดแพรคลุมพระอนุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลป์ยาณิวัฒนา กรมหลวง นราธิวาส ราชนครินทร์ โอกาสนี้ ทรงเยี่ยมราษฏรชาวไทยภูเขาชนเผ่าปกาเกอะญอ ม้ง และลีซอ ที่มาเฝ้ารับเสด็จ

วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
สำนักข่าวภูมิภาค
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน

Related posts