#นายใหญ่กองบิน 41 จัดพิธีประดับยศแก่ นายทหารชั้นสัญญาบัตร

ที่หอประชุมเดชะตุงคะ กองบิน 41 นาวาอากาศเอก ภูศิษฏ์ ทิมเกิด ผู้คับการกองบิน 41 ได้มาเป็นประธานในพิธีประดับยศให้กับนายทหารชั้นประทวน เลื่อนฐานะเป็นนายทหารชั้นสัญญาบัตร ที่ได้รับการแต่งตัง และเลื่อนยศที่สูงขึ้น

โดยมีรองผู้บังคับการกองบิน 41 และหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน 41 เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ ในการนี้ ผู้ที่ได้รับการเลื่อนฐานะจากนายทหารชั้นประทวน เป็นนายทหารชั้นสัญญาบัตร จำนวน 16 นาย โดยเลื่อนยศเป็นว่าที่ เรืออากาศตรีจำนวน 15 คน เป็นว่าที่เรืออากาศตรีหญิง จำนวน 1 คน

วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
สำนักข่าวภูมิภาค
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน

Related posts