#พิธีสมโภชศาลพระภูมิ ประจำศูนย์การศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศาสตราจารย์คลิกนิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีสมโภชศาลพระภูมิ ประจำศูนย์การศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หริภุญไชย จังหวัดลำพูน

เพื่อเป็นที่เคารพสักการะ และยึดเหนี่ยวจิตใจของนักศึกษาทุกรุ่น คณาจารย์ บุคลากร ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และ ประชาชนทั่วไป โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประโยชน์ อึนจะนำ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีฯโดยพร้อมเพรียงกัน ณ อาคารบริหาร ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หริภุญไชย จังหวัดลำพูน

วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
สำนักข่าวภูมิภาค
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน

Related posts