#งานกิจกรรมเจรจาธุรกิจ พบผู้ประกอบการภาคเหนือ โดยสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวฯ

ที่ โรงแรมศิริปันนา วิลล่า รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ นายวีระพันธ์ ดีอ่อน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี เปิดกิจกรรม งานเจรจาธุรกิจกับโครงการ ความร่วมมือระหว่าง สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวในประเทศ และ สมาคมธุรกิจท่องเที่ยว จังหวัดเชียง ใหม่ ซึ่งกิจกรรมงานดังกล่าว

เพื่อพบปะกับผู้ประกอบการในด้านธุรกิจท่องเที่ยวกลุ่มภาคเหนือ เป็นความร่วมมือร่วมใจจากผู้ประกอบการทุกภาคส่วน ที่ได้แสดงถึงพลังที่จะผลักดันกิจกรรมด้านส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศ และมีชื่อเสียงติดอันดับโลก แม้ยามนี้เราจะต้องเผชิญกับวิกฤตในหลายด้าน ทั้งเรื่องโควิด-19 ทั้ว เรื่องของปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำที่ส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วน การจัดกิจกรรมครั้งนี้ ทางสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ และสมาคมธุรกิจท่องเที่ยว ที่มี พลตำรวจตรี ปชา รัตนพันธ์ ในฐานะนายกสมาคม ได้ร่วมกันจัดงานนี้ขึ้นมาโดยมีผู้ประกอบการธุรกิจทุกภาคส่วนเข้าร่วมกันอย่างมากมาย

วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
สำนักข่าวภูมิภาค
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน

Related posts