#ผู้บังคับการกองบิน 41 มาเป็นประธานในพิธี ประดับเครื่องหมายยศ

ที่หอประชุมเดชะตุงคะ กองบิน 41 นาวาอากาศเอก ภูศิษฏ์ ทิมเกิด ผู้บังคับการกองบิน 41 ได้มาเป็นประธานในพิธีเครื่องหมายประดับยศให้แก่นายทหารชั้นประทวน โดยมีหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน 41 ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ทั้งนี้ ได้มีนายทหารชั้นประทวนที่ได้รับการเลื่อนยศจำนวนทั้งสิ้น 35 คน

โดยรับการเลื่อนชั้นยศ เป็นพันจ่าอากาศเอก จำนวน 10 คน เป็นพันจ่าอากาศเอกหญิง จำนวน 1 คน เป็นพันจ่าอากาศโท จำนวน 8 คน เป็นพันจ่าอากาศตรี จำนวน 15 คน และเป็นจ่าอากาศเอกจำนวน 1 คน พร้อมกันนี้ท่านผู้บังคับการกองบิน 41 ได้ให้โอวาสกับผู้ที่ได้รับการเลื่อนยศ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาที่ได้รับการเลื่อนยศทุกคน

วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
สำนักข่าวภูมิภาค
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน

Related posts