#รองผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมประชุมการเตรียมการรับเสด็จฯ

วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
ดร.สมเจตร์ รอดนารายณ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการให้เข้าร่วมประชุมการเตรียมการรับเสด็จฯ โดยมีนายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุม
เป็นการประชุมการติดตามภารกิจที่ได้มอบหมายการเตรียมการรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าป่า ณ วัดช่องแค (หลวงพ่อพรหม) และเสด็จฯไปพระราชทาน “สระบ่อดินขาว”ให้แก่ราษฎรในพื้นที่ ตำบลพรหมนิมิต อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ในวันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2563

Related posts