กลุ่มบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาจากสถาบันต่างๆ เพื่อการพัฒนาบุคลากร เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

กลุ่มบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาจากสถาบันต่างๆ เพื่อการพัฒนาบุคลากร เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

วันที่ 7 ก.ค. นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผวจ.ฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา กลุ่มบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ เพื่อการพัฒนาบุคลากร เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ประจำปี 2564 มีผู้ให้เกียรติ ร่วมมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้ประกอบด้วย คุณสมโภชน์ อาหุนัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัทพลังงานบริสุทธิ์ คุณอมร ทรัพย์ทวีกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ คุณชาญยุทธ ฉายาวัฒนะ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท อมิตา เทคโนโลยี ไทยแลนด์ จำกัด

คุณวุฒิเลิศ เจียรนิลกุลชัย กรรมการบริษัท อีเอ ไบโอ อินโนเวชั่น จำกัด คุณกุลพรภัสร์ วงศ์มาจารภิญญา ประธานบริหารโครงการจัดตั้งจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม ฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ คุณสุรีย์ วศินพิตรพิบูล กรรมการ ผู้จัดการ บริษัท ดับเบิ้ลพี แลนด์ จำกัด ว่าที่พันตรี วัชรพล ลักษณลม้าย ผอ.วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ ณ ห้องพุทธโสธร 3 วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา

สำหรับปีการศึกษา 2564 นี้ ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาจากสถาบันต่างๆ จำนวน 20 ทุน แบ่งเป็นระดับปริญญาตรี 7 ทุน จาก 3 มหาวิทยาลัย และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 13 ทุน จาก
6 วิทยาลัย โดยทุนการศึกษานั้น ครอบคลุมถึงค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าใช้จ่ายรายเดือน ค่าเบี้ยเลี้ยงฝึกงาน และค่าประกันอุบัติเหตุและประกันชีวิตให้ด้วย

ทั้งนี้ พิธีมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของ ข้อตกลงความร่วมมือจากการลงนาม MOU ในเขตพัฒนาพิเศษพื้นที่ภาคตะวันออก (EEC) ที่จะช่วยพัฒนาบุคลากร รองรับความต้องการในอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ ช่วยสร้างโอกาส ให้มีอาชีพรองรับรวมทั้งจะได้ช่วยสร้างคุณค่าคืนสู่สังคมต่อไป.

 

Related posts