ปลัดกระทรวง พม. “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ คนพิการ และผู้รับบริการฝึกอาชีพ

ปลัดกระทรวง พม. “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ คนพิการ และผู้รับบริการฝึกอาชีพ

วันที่ 13 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. “นางพัชรี อาระยะกุล” ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) พร้อมคณะ “นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ” อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยงาน One Home พม.อุบลราชธานี เพื่อมอบนโยบายขับเคลื่อนงานกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน (TPMAP) ในระดับพื้นที่

พร้อมทั้ง ให้แนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อนศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล ตามนโยบายของกระทรวง พม. พร้อมทั้งให้ขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรกระทรวง พม. และเยี่ยมชมการฝึกอาชีพของคนพิการ ได้แก่ แผนกนวดแผนไทย / โรงเรือนไก่ไข่อารมณ์ดี / แผนกเกษตรผสมผสาน / แผนกการเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐาน ในการนี้ปลัดกระทรวง พม.ได้ให้กำลังใจกับคนพิการ และร่วมปลูกต้นไม้มงคล “ต้นรวงผึ้ง” ภายในศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านศรีวนาไล จังหวัดอุบลราชธานี

Related posts