สำนักอัยการสูงสุดร่วมกับสภากาชาดไทยจัดโครงการขอรับบริจาคโลหิตด้วยหัวใจหนี่งคนให้สามคนรับสำหรับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน

สำนักอัยการสูงสุดร่วมกับสภากาชาดไทยจัดโครงการขอรับบริจาคโลหิตด้วยหัวใจหนี่งคนให้สามคนรับสำหรับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน

ด้วยสำนักงานอัยการสูงสุด จัดโครงการบริจาคโลหิตด้วยหัวใจหนึ่งคนให้สามคนรับครั้งที่ 10 ในวันที่ 21-22 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30-15.30 ณ อาคารสมาคมภริยาอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด อาคารถนนรัชดาภิเษก โดยมีวัตถุประสงค์ในการมีส่วนร่วมบริจาคโลหิตเพื่อสภากาชาดไทย

สำนักงานอัยการสูงสุด จึงขอเรียนเชิญหน่วยงานของท่านและบุคลากรในหน่วยงานเข้าร่วมการบริจาคโลหิตตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน และขอขอบคุณท่านเป็นอย่างสูง ณ โอกาศนี้

หากหน่วยงานของท่านมีความประสงค์ให้สำนักงานอัยการสูงสุดออกหนังสือเชิญร่วมโครงการตามหนังสือตัวอย่าง กรุณาแจ้งความประสงค์กับทางสำนักงานอัยการสูงสุด

ผู้บริจาคโลหิตจะได้รับ
-ใบประกาศเกียรติคุณ
-เข็มที่ระลึก
-อาหารและเครื่องดื่ม

 

 

ติดต่อสอบถาม

คุณณิชารัศม์ โชติอนันต์ธิคุณ
โทร: 061-642-8639
ข้อมูลข่าว:สมาคมสื่อมวลชนเพื่อสังคม

Related posts