ขอเรียนเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐิน ณ นาบุญ ตำบลหัวทุ่ง อำเภอลอง จังหวัดแพร่

ขอเรียนเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐิน ณ นาบุญ ตำบลหัวทุ่ง อำเภอลอง จังหวัดแพร่

พระอธิการธันวา ฐิตธมฺฺโม เจ้าอาวาสวัดนาบุญ ตำบลหัวทุ่ง อำเภอลอง จังหวัดแพร่ ขอเรียนเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐิน เพื่อนำจตุปัจจัยมาสร้างพระเจดีย์สิริรัตนโพธิญาณ เจติยาปุญญะนิมิตประสิทธิพร, หอฉัน, ห้องกุฏิรับรอง อาคารเนื้อนาบุญ และบูรณะโบสถ์ ในส่วนที่ยังไม่แล้วเสร็จ ที่ยังขาดเหลืออยู่อีกเป็นจำนวนมาก จึงขอบอกบุญมายังสาธุชนผู้ใจบุญใจกุศลทั้งหลาย มาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐิน ในวันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2565 โดยพร้อมเพียงกัน ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและบุญกุศลในครั้งนี้ จงดลบันดาลให้สาธุชนที่มีจิตศรัทธา จงประสบแต่ความสุขความเจริญถึงพร้อมด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณธนสารสมบัติทุกประการ มีความมั่นคงในชีวิต เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน

สำหรับผู้ที่มีจิตศรัทธาร่วมบุญผ่านช่องทางโอนปัจจัยเข้าบัญชีชื่อบัญชีวัดนาบุญ (เพื่อก่อสร้างเจดีย์) ธนาคารออมสิน สาขาลอง เลขที่ 020370564740 หรือบัญชีที่ 2. ชื่อบัญชีวัดนาบุญ ธนาคารกรุงไทย สาขาลอง เลขที่ 513-0-432460 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 096-2135212 พระอธิการธันวา ฐิตธมฺฺโม เจ้าอาวาสวัดนาบุญ หรือ หมายเลขโทรศัพท์ 087-0342942 นายชาญณรงค์ ทวีสุข อดีตสมาชิกสภาเทศบาลเมืองลำสามแก้ว( ประธานญาติธรรมลำลูกกา)


ภาพ/ข่าว วะจะนะชัย วาจาพารวย/รายงาน

Related posts