บริษัท เงินทุน แอ็ดวานซ์ ร่วมมือสนับสนุนบริษัทผู้ผลิตน้ำ (IWRM)เพื่ออุตสาหกรรม สร้างความมั่นคงด้านน้ำ รองรับนักลงทุน ในพื้นที่EEC

บริษัทเงินทุน แอ็ดวานซ์ จำกัด (มหาชน) ได้มีพิธีลงนามสนับสนุนทางการเงิน แก่ บริษัท อินดัสเตรียล วอเตอร์ รีซอร์ส แมนเนจเม้นท์ จำกัด (IWRM)


โดยคุณพนาวรรณ วงศ์อัครากุล บริษัทเงินทุน แอ็ดวานซ์ จำกัด (มหาชน) และ คุณธนวัฒน์ สันตินรนนท์ บริษัท อินดัสเตรียล วอเตอร์ รีซอร์ส แมนเนจเม้นท์ จำกัด (IWRM) ลงนามสัญญา โดยมีคุณสมโภชน์ อาหุนัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ร่วมแสดงความยินดี

บริษัท เงินทุน แอ็ดวานซ์ จำกัด (มหาชน)ก่อตั้งเมื่อปี 2517 โดยได้รับใบอนุญาตประกอบการเงินทุนเต็มรูปแบบ จากกระทรวงการคลัง ภายใต้การกำกับดูแล ของ ธนาคารแห่งประเทศไทย บริษัทพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาเป็นหนึ่งในสถาบันการเงิน ชั้นนำของประเทศไทย ในปัจจุบันด้วยประสบการณ์ อันโดดเด่นของการบริหารผู้บริหารที่มีทักษะ ในการดำเนินธุรกิจประกอบกับทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญในผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ให้บริการ

ทำให้บริษัท สามารถสร้างสรรค์บริการทางการเงินที่มีคุณภาพ ตรงกับความต้องการของลูกค้าหลากหลายกลุ่ม หลายประเภท ทั้งลูกค้าสถาบัน นิติบุคคล วิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม รวมถึงลูกค้าบุคลและลูกค้าธนบดีปี2561บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียน จาก 1,000 ล้านบาท เพิ่มทุนจดทะเบียน เป็น 1,250 ล้านบาทบริษัทเงินทุน แอ็ดวาซ์ จำกัด (มหาชน) เป็นสถาบันการเงินชั้นนำในประเทศที่สร้างสรรค์ความลงตัวทางการเงินที่ดีที่สุดแก่ลูกค้า

ได้รับใบรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001 : 2013 ระบบบาทเนต การลงนามความร่วมมือดังกล่าวเป็นนิมิตรหมายที่ดีแก่นักลงทุนทั้งในและนอกประเทศ ที่จะมาลงทุนในพื้นที่ อีอีซี ที่ผ่านกว่า18 ปี ที่ บริษัท IWRM. มีความพร้อมด้านน้ำภาคเอกชน รองรับความต้องการน้ำเพื่ออุตสาหกรรมทั้งจ.ชลบุรีและจ.ฉะเชิงเทรา และพร้อมรองรับการเติบโตในอนาคต ที่พร้อมทั้งน้ำ และ ด้านเงินลงทุน…

Related posts