“กอล์ฟสานสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพบก”

“กอล์ฟสานสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพบก”


เมื่อวันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565 ชมรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพบก (ชมรม พสบ.ทบ.) นำโดยคุณวุฒิ เลิศรัตน์โกสุมภ์ ประธาน ชมรม พสบ.ทบ. และคณะกรรมการชมรม ได้จัดการแข่งขันกอล์ฟสานสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพบก ชิงถ้วยรางวัล พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก ตั้งแต่เวลา 12:00 นาฬิกา ณ สนาม Legacy Golf Club เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหารายได้ในการดำเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์ และเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ในหมู่สมาชิกหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารส่วนกลางและส่วนภูมิภาคต่าง ๆ

อีกทั้งมีการจัดงานพบปะสังสรรค์ให้กับสมาชิกหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพบก และผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ทำให้การดำเนินกิจกรรมดังกล่าวบรรลุตามวัตถุประสงค์ ซึ่งในการดำเนินการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับความกรุณาจากท่านผู้บัญชาการกองทัพบก ผู้บังคับบัญชาในกองทัพบก กรมกิจการพลเรือนทหารบก ภาครัฐ และภาคเอกชน ในการให้การสนับสนุนและส่งเสริม ทำให้การจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดความประทับใจระหว่างสมาชิกหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพบกทุกภูมิภาค และผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกคน สำหรับรางวัลชนะเลิศได้แก่ ทีม พสบ.ทภ.2
# กรมกิจการพลเรือนทหารบก
# ชมรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพบก (ชมรม พสบ.ทบ.)


ข้อมูลข่าว:สมาคมสื่อมวลชนเพื่อสังคม

Related posts