กองทัพบก กองพันทหารสื่อสารที่ 1 จัดกิจกรรม “Open House เปิดหน่วยฝึก ชมบ้านทหารใหม่”

กองทัพบก กองพันทหารสื่อสารที่ 1 จัดกิจกรรม “Open House เปิดหน่วยฝึก ชมบ้านทหารใหม่”

 


เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 พันโท ชนินทร์ เอี่ยมวิบูลย์ ผู้บังคับกองพัน กองพันทหารสื่อสารที่ 1 จัดกิจกรรม “Open House เปิดหน่วยฝึก ชมบ้านทหารใหม่” เพื่อให้ผู้ปกครองและญาติของทหารใหม่มีโอกาสเดินทางเข้ามาในพื้นที่ของหน่วยฝึกทหารใหม่ หลังจากที่น้องๆ ทหารใหม่ รุ่นปี 2565 ผลัดที่ 1 ได้เริ่มเข้ามาฝึกหลักสูตรทหารใหม่ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา


โดยระหว่างการฝึกที่ผ่านมาผู้ปกครองและญาติของน้องทหารใหม่ยังไม่มีโอกาสได้เข้ามาเยี่ยมและพบน้องๆทหารใหม่เลย เนื่องจากต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคของหน่วยฝึกทหารใหม่ ที่ห้ามบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้ามายังหน่วยฝึกทหารใหม่


วันนี้จึงเป็นโอกาสอันดีที่ผู้ปกครองจะได้พบหน้าน้องๆ ทหารใหม่ โดยหน่วยได้จัดกิจกรรมเพื่อแสดงให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของน้องๆ รวมทั้งทักษะทางทหารที่ได้รับการฝึกสอนเมื่อเข้ามาเป็นทหาร ประกอบด้วย การแสดงแฟนซีดริว, การแสดงยิงปืนฉับพลัน, การแสดงการปฏิบัติทางทหาร, การแสดงไหว้ครูมวยไทย การศิลปะป้องกันตัวแม่ไม้มวยไทย


นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้เยี่ยมชมพื้นที่ภายในอาคารโรงนอน และสนามฝึก รวมทั้งมีกิจกรรมในการรับประทานอาหารร่วมกันระหว่างทหารใหม่และญาติด้วย โดยหลังจบกิจกรรมน้องๆ ทหารใหม่ก็ได้เดินทางกลับภูมิลำเนา ถือว่าเป็นการจบหลักสูตรการฝึกทหารใหม่โดยสมบูรณ์


ข้อมูลข่าว:สมาคมสื่อมวลชนเพื่อสังคม

Related posts