หม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์ ทรงกรุณาประทานโคมเทียนแก้ว ถวาย ณ วัดทุ่งสว่าง ต.โพนทอง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ

หม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์ ทรงกรุณาประทานโคมเทียนแก้ว ถวาย ณ วัดทุ่งสว่าง ต.โพนทอง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ

วันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2565 ณ วัดทุ่งสว่าง ต.โพนทอง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ หม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์ พระราชปนัดดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๔ ทรงกรุณาให้ นายศานิต กล้าแท้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง เชิญโคมเทียนแก้วประทานถวายแด่วัด เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเวียนประทักศิณรอบพระอุโบสถ เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2565

โดยมีนายยุทธพงษ์ เอี้ยงอ้าย เลขาณุการในองค์หม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์ พร้อมด้วยเหล่าข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ครู นักเรียน อสม. เจ้าหน้าตำรวจประชาชน เข้าร่วมพิธีอันเป็นมงคลยิ่ง ยังความปราบปลื้มปิติยินดีแก่พสกนิกร


ในการนี้ ดร.วีรชิต วีระกูล ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ดร.กาญจนีย์ สว่างกัลป์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ต.อ.เชษฐา เชยชุม รองผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองชัยภูมิ เป็นเกียรติเข้าร่วมในพิธีนี้ด้วย

Related posts